Gumárenské zmesi

-
sa vyrábajú v širokom sortimente v tvrdosti 30-90 ShA pri použití rôznych elastomérov a ich kombinácií (EPDM, NBR,SBR, CR, NR , IR, BR, IIR, VMQ, CIIR) pre rôzne aplikácie:

- zmesi pre nehorľavé účely
- zmesi pre potravinárske účely
- zmesi pre mechanické a dynamické namáhanie
- zmesi odolné teplotám
- olejuvzdorné zmesi
- mikroporézne zmesi
- zmesi pre protektorovanie pneumatík
• plášťov diagonálnej a radiálnej konštrukcie pre osobné
automobily a traktory
• diagonálnych plášťov pre nákladné automobily
• radiálnych plášťov pre nákladné automobily a autobusy
• spojovací materiál pri protektorovaní osobných a nákladných
automobilov
• plášťov pre osobné automobily na letnú prevádzku
• plášťov pre osobné automobily na zimnú prevádzku
• plášťov pre poľnohospodárske stroje, traktory, vlečky
• plášťov pre namáhané stavebné stroje

Balenie:
Vo forme zásobovacích pásov šírky 50-100 mm, hrúbky 8-10 mm uložených na palete spôsobom cik-cak, stiahnuté PE-fóliou. Spojovačka sa navíja do rolí spolu s PE-fóliou a ukladá voľne.
Potrebné informácie k vytvoreniu cenovej ponuky – poslať e-mail -

Potrebné informácie k vytvoreniu cenovej ponuky
– C-VALC – zmes

1) Predpokladané odberové množstvo (rok) :
2) Elastomer :
3) Špecifikácia materiálu :
tvrdosť
pevnosť
ťažnosť
farba
ďalšie požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti
4) Použitie zmesi ( vytlačovaná alebo lisovaná technológia) :
5) Požiadavka na balenie :
6) Vzorka :
7) Iné požiadavky :
admin