VEGUM a.s. sa nachádza v Dolných Vesteniciach , v obci, ktorá leží na južných svahoch Strážovských vrchov v doline rieky Nitrica.

Zavedenie gumárenskej výroby sa datuje od polovice roku 1952. V rámci federatívneho usporiadania štátu bol závod od 1.1.1969 začlenený ako samostatný národný podnik do trustu výrobno-hospodárskej jednotky Slovchémia, generálne riaditeľstvo v Bratislave. Popri prudkom rozvoji podniku v rokoch 1984-1990, prešla súčasná akciová spoločnosť rôznymi organizačnými zmenami, ktoré boli dané uplatňovaním príslušnej štátnej politiky:

-do 01. 07. 1989 boli Gumárne SNP, národný podnik
-do 01. 04. 1990 Gumárne SNP, koncernový podnik
-do 01. 01. 1991 Gumárne SNP, štátny podnik
-od 28. 01. 1991 VEGUM, akciová spoločnosť
-od 04. 01. 1996 bola sprivatizovaná zamestnaneckou akciovou        
                              spoločnosťou
VEZMOS Dolné Vestenice, ktorá  
                              vlastnila 100 % základného majetku VEGUM, a.s.

-dňa 5.4. 2018 mimoriadne Valné zhromaždenie a.s. VEGUM  
 zvolilo nové predstavenstvo .

V súčasnosti pracujú štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti v zložení: 
Ing. Milan Juhaniak                       - predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Kajaba                    - člen predstavenstva
Ing. Libuša Zváčová                      - člen predstavenstva

Ing. arch. Pavol Jakubec              -  dozorná rada
Mgr.  Milan Šiška                          -  dozorná rada
p.  Miroslav Mišík                          -  dozorná rada  


admin