Motto : 
Kvalita je, keď sa vracia zákazník a nie tovar
                                                                            ( Deming)

Prvý certifikát riadenia akosti podľa ISO 9001 bol udelený VEGUM, a.s. už v roku 1996 firmou Bureau Veritas Quality International. Oceňuje systém riadenia od vývoja gumárenských zmesí, lisovaných a vytlačovaných výrobkov z technickej gumy, až po ich dodanie zákazníkovi. Certifikát potvrdzuje trvale vysokú kvalitu vyrábaných zmesí a výrobkov z technickej gumy a je možnosť uplatnenia na európskych a svetových trhoch.

Firma VEGUM, a.s. získala v marci 2003 certifikát na výrobu a dodávanie lisovaných výrobkov z technickej gumy pre automobilový priemysel v zmysle normy QS 9000, ktorý bol v júli 2006 rozšírený aj na výrobu a dodávanie vytlačovaných výrobkov z technickej gumy pre automobilový priemysel v súlade s požiadavkami ISO/TS 16 949:2002 .

Firma VEGUM, a.s. získala po certifikácii firmou DET NORSKE VERITAS v novembri 2007 opätovne certifikát podľa ISO 9001 ako aj podľa ISO 14001 a OHSAS 18001, ktorý obhájila pri recertifikačnom audite v novembri 2007.
viď.: Posúdenie konformity

admin