Kontrola vstupných surovín a materiálov

Typ skúšky Prístroje a meradlá
Meranie pH a konduktivity kvapalín pH meter Mettler Toledo
Stanovenie viskozity olejov a kvapalín Prístroj Julabo
Stanovenie Fe, Mn, jódového čísla, toulénovej transmitancie Spektrofotometer Jenway 6100


Kontrola fyzikálno-mechanických hodnôt a rheologických vlastností zmesí

Typ skúšky Prístroje a meradlá
Stanovenie odolnosti gumy voči ozónu Ozónový prístroj Hampden 603
Stanovenie odrazovej pružnosti gumy Prístroj na odrazovú pružnosť
Skúšanie horľavosti gumových zmesí Horizontálna ohňová komora
Stanovenie rheologických vlastností Rheometer 2000p + PC
Stanovenie odolnosti gumy voči vysokým teplotám Sušiarne
Príprava vzoriek z výrobkov na ďalšie testovanie Štiepací stroj Fortuna AB 320D
Stanovenie tvrdosti IRHD Mikro Tvrdomer IRHD mikro
Stanovenie tvrdosti IRHD normál Tvrdomer IRHD normál
Stanovenie tvrdosti Shore A Tvrdomer ShA-stojanový
Relaxácia napätia v ťahu. Meranie tlakovej tuhosti,
narážacej a odťahovej sily u výrobkov z gumy
Univerzálny trhací stroj Zwick
Z 1.0/TH1S + PC
Stanovenie viskozity a bezpečnosti Mooney Viskozimeter MV2000 + PC
Skúšky odolnosti voči nízkym teplotám Chladiaca komora
Meranie špecifickej hmotnosti Densitron 2000
Meranie tvrdosti IRHD Duratron 2000
Meranie odolnosti gumy voči odieraniu Prístroj na stanovenie oderu gumy
Stanovenie pevnosti, ťažnosti na krúžkoch a lopatkách Univerzálny trhací stroj
TESTOMETRIC+ hrúbkomer+PCKontrola hotových výrobkov

Typ skúšky Prístroje a meradlá
Meranie hustoty mikroporézny profilov
a kompaktných profilov
Váhy Mettler Toledo AG 204
Kontrola tvaru a rozmerov profilov Flatscope Werth 3D + PC
Meranie rozmerov strojárskych výrobkov
(max. rozmery: 800x600x1000 mm)
3D-merací stroj WENZEL LH87 + PC


Rozsah vykonávaných metrologických služieb:

• Kalibrácia pracovných meradiel hmotnosti 
   – váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III

• Kalibrácia pracovných meradiel tlaku
   – deformačné tlakomery v rozsahu od 0 do 63 MPa

• Kalibrácia pracovných meradiel dĺžky
   – posuvných meradiel
   – mikrometrických meradiel
   – čiarkových mier a metrov

• Kalibrácia meradiel času


Chladiaca komora            Prístroj na stanovenie oderu gumy
  
Univerzálny trhací stroj Zwick       Tvrdomer IRHD normál
              

Prístroj na odrazovú pružnosť                   Rheometer 2000p
  

Sušiarne                                                              Ozónový prístroj Hampden 603
   


Tvrdomer IRHD mikro + tvrdomer ShA stojanový        Prístroj JULABO
                       

Spektrofotometer JENWAY 6100                     Váhy Mettler Toledo AG 204
   

Flatscope Werth 3D                        3D - merací stroj WENZEL
  
admin