VEGUM a.s,

 
Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, Slovensko
Tel. spojovateľka +421 (0) 46 5195 111
E-mail: info@vegum.sk

Vegum a.s.je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín
Odd: Sa, vložka č.10529/R
IČO: 44 141 211
IČ DPH: SK 2022609655


Kontaktné osoby VEGUM a.s.

Generálny riaditeľ / Doc.RNDr.Jozef Trnovec, CSc.
+421 (0) 46 5195 500, trnovec.jozef@vegum.sk

Ekonomický riaditeľ / Ing. Libuša Zvačová
+421 (0) 46 5195 510, zvacova.libusa@vegum.sk

Riaditeľ úseku služieb / Ing. Ján Struhár
+421 (0) 46 5195 444, struhar.jan@vegum.sk

Riaditeľ úseku obchodu / Ing. František Hanzen
+421 (0) 46 5195 360; hanzen.frantisek@vegum.sk

Riaditeľ úseku výroby / Ing. Peter Vetrák
+421 (0) 46 5195 300,  vetrak.peter@vegum.sk

Kvalita / Ing. Marek Ďurina
+421 (0) 46 5195 305, durina.marek@vegum.sk

Vedúci odboru predaja gumárenkých zmesí a lisovanej technickej gumy / Ing. Stanislav Fodora
+421 (0) 46 5195 205, fodora.stanislav@vegum.sk

Športové výrobky / Tatiana Čaprnková
+ 421 (0) 46 5195 242, caprnkova.tatiana@vegum.sk

Obchodný manažér segmentu lisovanej technickej gumy / Ing. Slavomíra Krajčovičová
+421 (0) 46 5195 206, 0907 922 790, krajcovicova.slavomira@vegum.sk

Obchodný a projektový manažér segmentu vytlačovanej technickej gumy / Marek Gelo
0905254007, gelo.marek@vegum.sk

Obchodný manažér segmentu vytlačovanej technickej gumy / Marián Mokrý
0905253966, mokry.marian@vegum.sk

Projektový manažér segmentu vytlačovanej technickej gumy / Mgr. Hodoško Tomáš
0908 716 026 , hodosko.tomas@vegum.sk

Vedúci segmentu vývoja a strojárskej výroby / Ing. Zdenko Noska
+421 (0) 46 5195 270, noska.zdenko@vegum.sk

Obchodný manažér segmentu vývoja a strojárskej výroby / Rastislav Jokel
+421 (0) 46 5195 237, 0905 649 711, jokel.rastislav@vegum.sk

Nákup / Ing. Soňa Hromadová
+421 (0) 46 5195 253, hromadova.sona@vegum.sk


Hasiči : +421 (0) 46 5195 333
             +421 (0) 46 5498 183
             +421 (0) 46 915 786 345 

Vrátnica : +421 (0) 46 5195 180
                +421 (0) 46 915 786 349
admin